Sr.no BRANCH SUBJECT DOWNLOAD START DATE END DATE
Mining Dept.वाळू लिलाव सन २०१७ - १८ नांदेड जिल्ह्यातील 45 रेती /वाळू घाटांच्या चौथ्या फेरीच्या लिलावास जाहीर प्रगटन . (१८ एप्रिल -२०१८ )TENDER_4TH_ROUND_45_SANDGHAT_18042018
Mining Dept.वाळू लिलाव सन २०१७ - १८ नांदेड जिल्ह्यातील नवीन 03 वाळू घाटांच्या पहिल्या फेरीच्या लिलावास जाहीर प्रगटन . (१८ एप्रिल -२०१८ )TENDER_03NEW_SANDGHAT_18042018
Mining Dept.वाळू लिलाव सन २०१७ - १८ तिसरी फेरी . (०१ -मार्च -२०१८ ,7 MB)TENDER_MINNING_01032018
महसूल शाखा-2 (पाणी टंचाई ) खाजगी टेंकर द्वारे पाणी पुरवठा करणे ई - निविदा -शुद्धिपत्रक .( ३० जानेवारी २०१८ 109kb)PAANI_PURVATHA_TENDER30-01-2018 02-02-2018
भांडार शाखा जाहीर प्रगटन ( दरपत्रक मागविणेसाठी ) जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथील उपलब्ध अग्निरोधक उपकरणे रीफीलिंग करणेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत .( २९ जानेवारी २०१८,,448KB )TENDER30-01-201806-02-2018
Mining Dept. पर्यावरण सल्लागार नेमणूक ई- निविदा .( 20- Jan-2018,363 KB)TENDER_MINNING_20012018
महसूल शाखा-2 (पाणी टंचाई ) खाजगी टेंकर द्वारे पाणी पुरवठा करणे ई - निविदा .(१२ जानेवारी २०१८ 3.4 MB)PAANI_PURVATHA_TENDER_12012018
Mining Dept. रेती लिलाव सन २०१७ - १८ -नांदेड जिल्ह्यातील 57 रेती/वाळू घाटांच्या दुसऱ्या फेरीच्या लिलावाचे जाहीर प्रगटन .(26-Dec-2017,1 MB)TENDER_MINNING_26122017
Mining Dept. रेती लिलाव ई- टेंडर ई- ऑक्शन सन २०१७ - १८ .(30-Nov-2017,18.1MB)TENDER_MINNING_30112017
Mining Dept. रेती लिलाव सन २०१७ - १८ जाहिर प्रगटन .(03-Nov-2017,256KB)TENDER_MINNING_03112017
SUPPLY DEPT. सुधारीत धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाहतूक कंत्राट निश्चित करणेबाबत खुली निविदा (13-October 2017, 3.5MB )DSO_TENDER_1310201710-10-201731-10-2017
राजशिष्टाचार विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी भारतीय स्वतंत्र दिनाच्या ७० वा वर्धापन दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाचे आयोजना करणेसाठी आवश्यक साहित्य/ साधनसामग्री उपलब्ध करून देणेबाबत दरपत्रक मागविणे बाबत जाहीर प्रगटन (२५ ऑगस्ट २०१७,१२३ kb )#25-07-2017
रोहयो विभाग म.गा.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील सन २०१६-१७ चे AMRS लेखापाल निवड .(19-July-2017,7MB)TENDER17-07-201724-07-2017
रोहयो विभाग म.गा.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील सन २०१६-१७ चे AMRS लेखापाल निवड .(03-July-2017,7.2MB)TENDER03-07-201708-07-2017
भांडार शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथील लेखन सामग्री व तत्सम साहित्य पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा मुद्दत वाढ .(30-may-2017,911KB)TENDER30-05-201707-06-2017
भांडार शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथील लेखन सामग्री व तत्सम साहित्य पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा .(22-may-2017,51KB)TENDER22-05-201729-05-2017
Setu Samiti collector office Nanded. डिजीटल इंडीया भुमि अभिलेख आधुनिकिकरण कार्यक्रमांतर्गत नांदेड जिल्यातील सर्व गा.न.नं.7/12 PDF स्वरूपातील प्रिंट करून साधी बाईडींग करणे बाबत ई-निविदा .(08-may-2017)TENDER09-05-201717-05-2017
Setu Samiti collector office Nanded. डिजीटल इंडीया भुमि अभिलेख आधुनिकिकरण कार्यक्रमांतर्गत नांदेड जिल्यातील सर्व गा.न.नं.7/12 PDF स्वरूपातील प्रिंट करून साधी बाईडींग करणे बाबत ई-निविदा .(08-may-2017,55KB)TENDER09-05-201717-05-2017
Mining Dept. सन २०१६-१७ नांदेड जिल्ह्यातील रेती/ वाळू घाटांच्या चौथी फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन.(09-Feb-2017,228KB)TENDER_MINNING09-02-201702-03-2017
Mining Dept. सन २०१६-१७ नांदेड जिल्ह्यातील 67 रेती/ वाळू घाटांच्या दुसरी फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन.(09-Jan-2017,19MB)TENDER_MINNING09-01-201723-01-2017
Mining Dept.सन २०१६-१७ नांदेड जिल्ह्यातील ( किनवट तालुक्यातील) 09 रेती/ वाळू घाटांच्या पहिली फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन.(26-Dec-2016,15MB)TENDER_MINNING_26122016_00126-12-201606-01-2017
Mining Dept. सन २०१६-१७ नांदेड जिल्ह्यातील रेती/ वाळू घाटांच्या पहिली फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन.(03-Dec-2016,19MB)TENDER_MINNING_0312201603-12-201620-12-2016
SUPPLY DEPT. शासकीय गोदामातील उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाण्याची विक्री करण्याची ई-निविदा (तिसरी वेळ )(23-Nov-2016,2140kb)DSO_TENDER_2211201625-11-201609-12-2016
SUPPLY DEPT. शासकीय गोदामातील उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाण्याची विक्री करण्याची ई-निविदा (दुसरी वेळ )(04-Oct-2016,3084kb)DSO_TENDER0410201610-10-201625-10-2016
STORE Dept. जि.अ.का. नांदेड येथील सद्यस्तिथीतील अग्निरोधक उपकरणे (सिलेंडर ) रिफिलिंग करणेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत.( ३० सप्टें २०१६, २१२ kb )TENDER_STORE_3009201628-09-201606-10-2016
अवसायक कलंबर विभाग स.सा.का.लि.कलंबर कलम्बर विभाग सहकारी कारखाना कलम्बर (गांधीनगर) ता.लोहा पुनर्विक्री प्रक्रिया निविदा. Link17-09-201620-09-2016
Mining Dept. नांदेड तालूक्‍यातील जप्‍त केलेल्‍या रेती साठ्याचा लिलाव २०१६. (१२ सप्टे २०१६, 7000kb). 26Sand04pheri108-09-201614-09-2016
SUPPLY DEPT. शासकीय गोदामातील उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाण्याची विक्री करण्याची ई-निविदा (जिल्हा पुरवठा विभाग)(05Sept2016,1642kb)DSO_TENDER06-09-201620-09-2016
UID Census राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरण दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठीची ई निविदा सूचना . 26Sand04pheri103-09-201619-09-2016
Mining सन २०१५-१६ नांदेड जिल्ह्यातील २६ रेती/ वाळू घाटांच्या चौथी फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन. 26Sand04pheri1
Mining सन २०१५-१६ नांदेड जिल्ह्यातील २६ रेती/ वाळू घाटांच्या चौथी फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन. 26Sand04pheri1
Mining सन २०१५-१६ नांदेड जिल्ह्यातील २६ रेती/ वाळू घाटांच्या तिसरी फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन. 26Retighat3rdRound
Mining सन २०१५-१६ नांदेड जिल्ह्यातील ०३ रेती/ वाळू घाटांच्या दुसरी फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन.03Retightat2ndRound
Mining नांदेड जिल्ह्यातील ०४ रेती/ वाळू घाटांच्या चौथी फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन. 4sandghatq
Mining नांदेड जिल्ह्यातील ०६ रेती/ वाळू घाटांच्या तिसरी फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन. 6sandghatq
Mining नांदेड जिल्ह्यातील ०४ रेती/ वाळू घाटांच्या तिसरी फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन. IMG_20160218_0001
Mining नांदेड जिल्ह्यातील १५ रेती/ वाळू घाटांच्या चौथी फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन. IMG_20160212_0001
Mining नांदेड जिल्ह्यातील ३४ रेती/ वाळू घाटांच्या पहिली फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन. IMG_20160212_0002
Mining नांदेड जिल्ह्यातील ०५ रेती / वाळू घाटांच्या दुसऱ्या फेरीचा ई लिलाव व ई ऑक्शन . 03022016
Mining वाहनांचा जाहीर ई लिलाव जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड . FMS_0812201511535400
Mining नांदेड जिल्ह्यातील १६ रेती/वाळू घाटांच्या तिसऱ्या फेरीची ई निविदा व लिलाव. 12012016b
Mining नांदेड जिल्ह्यातील ०८ रेती/वाळू घाटांच्या पहिल्या फेरीची ई निविदा व लिलाव. 12012016a
Mining सन २०१५-१६ रेती वाळू लिलावा करीता ई-निविदा व ई-ऑक्शन सूचना SandETenderEAuction2015-161stRound
Mining रेती वाळू लिलाव निविदा retitender552015
STORE जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे लेखन सामग्री व तत्सम साहित्याचा पुरवठा करणे बाबत फेर निवेदिता तिसरी वेळा third_notice
STORE जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे लेखन सामग्री व तत्सम साहित्याचा पुरवठा करणे बाबत (शुद्धी पत्रक)shuddhipatrak
STORE जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे लेखन सामग्री व तत्सम साहित्याचा पुरवठा करणे बाबत tender15122015
other जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी भारतीय स्वतंत्र दिनाचा ६९ वा वर्धापन दिनाचा मुख्य शासकीय समारंभाचे आयोजन करणेसाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्याबाबतचे दरपत्रक मागविणे बाबत.DOC_20160721_0001
OTHER Shri Kshetra Mahurgad Vikas Pradhikaran, Nanded - Expression of Interest for Developement of Passenger Ropeway on BOT Basiseoi_planning
OTHER ई-निविदा - टँकरव्‍दारे पाणी पुरवठा अटी व शर्ती बाबत - शुध्‍दीपत्रक waterscarcityetenderII
OTHER ई-निविदा - टँकरव्‍दारे पाणी पुरवठा अटी व शर्ती बाबत. waterscarcityetender
OTHER कलंबर विभाग सहकारी साखर कारखाना मर्यादित गांधीनगर,कलंबर पुनर्विक्री प्रक्रिया www.tenderwizard.com/auctions
OTHER गोदावरी मनार सहकारी साखर कारखाना मर्यादित शंकरनगर पुनर्विक्री प्रक्रिया https://www.tenderwizard.com/auctions
OTHER सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत संगणकीय प्रणालीमधील शिधापत्रीकेला आधार कार्ड व बँक खात्याशी सलग्न करणेबाबत (ई-निविदा) मुदतवाढ DSO_Tenderrecall1952015
OTHER बायोमेट्रिक पद्धतीने रेशनिंगचे वाटप करणे कामी Hardware आणि Software पुरवणे (ई-निविदा) मुदतवाढ dso15515
OTHER बायोमेट्रिक पद्धतीने रेशनिंगचे वाटप करणे कामी Hardware आणि Software पुरवणे (ई-निविदा) शुध्‍दीपञक CORG_DSO_552015
OTHER सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत संगणकीय प्रणालीमधील शिधापत्रीकेला आधार कार्ड व बँक खात्याशी सलग्न करणेबाबत (ई-निविदा)DSOTENDER5515
OTHER बायोमेट्रिक पद्धतीने रेशनिंगचे वाटप करणे कामी Hardware आणि Software पुरवणे (ई-निविदा)DSONIT20042015
 
Top